Záruka


Záruka na ZoneFor

Při koupi zboží přes obchodní portál ZoneFor je záruka vždy poskytována konkrétním dodavatelem. Obchodní portál ZoneFor je zprostředkovatelem obchodu.

Zákonná záruční doba

Na veškeré spotřební zboží se vztahuje zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruční doba běží ode dne doručení zboží na vaši adresu nebo od osobního převzetí.

V rámci Benefitů poskytovaných dodavatelem můžete získat i delší záruční dobu, než jsou zákonem stanovené dva roky.

Odstoupení od smlouvy

Máte ze zákona možnost od smlouvy odstoupit do 14 dnů.

Lhůta pro odstoupení začíná běžet ode dne převzetí zboží.

Právo na odstoupení se nevztahuje na zboží, které je upraveno podle přání spotřebitele, hudební a video nahrávky nebo počítačové programy, pokud byl porušen jejich původní obal, nebo noviny a časopisy.

Reklamace

Reklamaci můžete uplatnit přímo u e-shopu, na jeho na provozovně nebo také u autorizovaného servisu, který je uveden v záručním listu.

O uplatnění reklamace si nechte vždy vystavit písemné potvrzení, které bude obsahovat datum reklamace, čeho se týká a požadovaný způsob jejího vyřízení.

Povinnosti prodejce

Prodejce je ze zákona povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet následující den, kdy byla reklamace uplatněna.

Prodejce v této lhůtě musí sdělit, jakým způsobem o reklamaci rozhodl, zda jí vyhoví, nebo ji zamítá. Prodejce musí v této lhůtě vadu rovněž odstranit, tedy věc opravit, zajistit vrácení peněz či poskytnout požadovanou slevu.

Pokud prodejce lhůtu 30 dnů překročí, aniž by se s vámi předem výslovně domluvil, že vyřízení reklamace může trvat déle, máte nárok na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz.

Opakovaný výskyt vady

Spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy, tj. vrácení peněz, pokud se vada vyskytne opakovaně. Opakovaným výskytem vady se rozumí, pokud se objevila třikrát. Kupující může žádat případně také dodání nového zboží.

Platí, že i pokud je vada odstranitelná, tak může kupující místo opravy odstoupit od smlouvy pro opakovaný výskyt vady. Důležité je, že to může být učiněno bez ohledu na to, jestli už předtím nárokoval její odstranění. Musel by ovšem samozřejmě prokázat, že se vada dříve třikrát vyskytla. Stejné možnosti pro odstoupení od smlouvy jsou, pokud má zboží větší počet vad, tj. nemusí se stejná vada objevit opakovaně.