Pravidla nakládání s osobními údaji


1. Informace o ZoneFor.cz

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti Datalab spol. s r.o., se sídlem Hněvotínská 241/52, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO: 25394371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C 17793 (dále jen „provozovatel portálu ZoneFor.cz) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.zonefor.cz (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků ZoneFor, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

1.2. Provozovatel portálu ZoneFor.cz působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

1.3. Provozovatel portálu ZoneFor.cz nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. Jaké údaje zpracováváme?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníky a dodavateli. Na portálu ZoneFor.cz zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na ZoneFor.cz nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu, jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje.

2.3. Údaje z Facebooku. Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte portálu ZoneFor.cz také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a e mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení.

2.4. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá portál ZoneFor.cz informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává portál ZoneFor.cz údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.5. Portál ZoneFor.cz nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.
 

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Pro vyřízení objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi portálem ZoneFor.cz, zákazníkem a dodavatelem, využíváme jméno a příjmení, email, telefon, platební informace a kontaktní údaje obchodu dodavatele. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty, nemůže portál ZoneFor.cz zprostředkovat objednávku.

3.2. Pro nabídku produktů a služeb portálu ZoneFor.cz formou obchodních sdělení využívá portál ZoneFor.cz především e mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste prostřednictvím portálu ZoneFor.cz zakoupili (zákazník) nebo nabídli (uživatel). Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů portálu ZoneFor.cz v podobě omezeného přímého marketingu. Portál ZoneFor.cz tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr obchodních sdělení odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci smluvního vztahu na portálu ZoneFor.cz zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení objednávky, dodání. Souhlas portálu ZoneFor.cz udělujete v průběhu registrace na portálu ZoneFor.cz nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů portálu ZoneFor.cz.

3.3. Pro nabídku produktů a propagaci portálu ZoneFor.cz formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá portál ZoneFor.cz především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas portálu ZoneFor.cz udělujete v průběhu registrace na portálu ZoneFor.cz nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že registraci na portálu ZoneFor.cz mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

3.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace portálu ZoneFor.cz zpracovává portál ZoneFor.cz při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává portál ZoneFor.cz statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované. Více informací o cookies naleznete v části Pravidla používání cookies na portálu ZoneFor.cz. 

3.5. Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jméně a e-mailu, které vyplníte před začátkem chatu s pracovníkem portálu ZoneFor.cz do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Vyplněním údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu pouze na základě zahájení chatu nijak dále nevyužíváme.
 

4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci portálu ZoneFor.cz mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

 • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů u portálu ZoneFor.cz na e-mailové adrese info@zonefor.cz nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete portálu ZoneFor.cz ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. 
 

5. Kdo má přístup k údajům?

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány portálem ZoneFor.cz a jeho pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s portálem ZoneFor.cz.

5.2. Portál ZoneFor.cz dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro portál ZoneFor.cz pro účely a způsobem, které portál ZoneFor.cz stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které portál ZoneFor.cz využívá, patří:

 • přepravní společnosti – Česká pošta, s.p., Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., Geis CZ s.r.o., DHL Group, PPL s.r.o.
 • Uloženka s.r.o. (zajištění distribuce zboží)
 • Zásilkovna s.r.o. (zajištění distribuce zboží)
 • Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
 • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)
 • Vámi vybraní dodavatelé pro realizaci objednávky 


6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1. Portál ZoneFor.cz zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona portál ZoneFor.cz následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté portál ZoneFor.cz požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává portál ZoneFor.cz po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí portál ZoneFor.cz pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na portál ZoneFor.cz vztahují.


7. Jaká jsou vaše práva?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na portál ZoneFor.cz a požadovat:

 • Informace ohledně osobních údajů, které portál ZoneFor.cz zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo portál ZoneFor.cz. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
 • Přístup k údajům, které jste poskytli portálu ZoneFor.cz, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám portál ZoneFor.cz potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může portál ZoneFor.cz správně vyřídit Vaši objednávku.
 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že portál ZoneFor.cz zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již portál ZoneFor.cz nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek portál ZoneFor.cz Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
 • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od portálu ZoneFor.cz k jinému subjektu, kdy portál ZoneFor.cz předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

7.2. Dále mohou zákazníci portálu ZoneFor.cz vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě portál ZoneFor.cz neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností portálu ZoneFor.cz se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.


8. Bezpečnost

8.1. Portál ZoneFor.cz dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Portál ZoneFor.cz klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany portálu ZoneFor.cz pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.


9. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na portál ZoneFor.cz e-mailem na adresu info@zonefor.cz.


10. Účinnost

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 1. 4. 2019.