Objednávka a Fakturace


Cenová nabídka

Cenová nabídka uvedená v části Detail poptávky nepředstavuje účetní doklad. Je to informace, ve které Dodavatel oficiálně uvádí cenové podmínky za prodej zboží a související služby, jako je např. doručení.

Objednávka

Představuje písemný závazek Zákazníka, že má zájem o zboží na základě nabízených podmínek, na kterých se obě strany dohodly.

V případě, že Zákazník nakonec za dodané Zboží nezaplatí, představuje Objednávka jeden z dokumentů, na základě kterého může být vymáhán dluh.

Faktura

Plní funkci účetního dokladu.

V sekci Moje objednávky proto můžete nalézt kopii faktury, pokud byla dodavatelem vložena.

Faktura a reklamace

Reklamace musí byt podložena fakturou. Pokud neexistuje účet (faktura) nelze uplatnit reklamaci.